سايت خبري تحليلي تيتربرتر | تيتر جديدترين و آخرين اخبار ايران و جهان | TitreBartar : رشد اقتصادي متكي بر نفت اشتغالزا نخواهد بود
پنجشنبه، 19 مرداد 1396 - 15:00 کد خبر:58446
محقق و پژوهشگر اقتصادي با اشاره به نقش تعيين كننده رشد اقتصادي در ايجاد اشتغال و توسعه فرصت هاي مرتبط با آن،گفت: زماني شاهد اين تأثيرگذاري خواهيم بود كه رشد به دست آمده بر محوريت توليد استوار باشد، در غير اين‌صورت با خام فروشي نمي توان به موفقيت چنداني در اين خصوص نائل شد.


پايگاه خبري تحليلي تيتربرتر (titrebartar.ir) :
به گزارش تيتربرتر: امين صداقت افزود: اساساً تجربه ثابت كرده، اقتصاد نفتي، آن‌چنان كه بايد مُوَلِد نيست و به تبع در چنين شرايطي، نمي توان رشد خيره كننده فرصت هاي شغلي را انتظار داشت مگر اينگه منابع به دست آمده از محل فروش نفت و گاز را در جهت احداث و  راه اندازي مجموعه هاي توليدي هزينه كرد.
 
محقق و پژوهشگر اقتصادي عنوان كرد: هر آنچه شاهد افزايش بنيه توليدي كشور باشيم به همان ميزان آمار اشتغال و رفع بيكاري نيز رو به بهبود خواهد بود در غير اين‌صورت با رشد اقتصادي متكي بر نفت و خام فروشي حل و فصل معضل بيكاري به سادگي مُيَسَر نخواهد شد.
 
صداقت در خاتمه يادآور شد: اميد آن مي رود در سالي كه از سوي رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال مزين شده با همياري و همگرايي كليه دستگاه هاي ذي‌ربط تصميم ساز و تصميم گير به توفيقات سازنده تري در اين خصوص نائل شويم در غير اين‌صورت رفع عارضه بيكاري و جذب جويندگان كار به تناسب تقاضاي ورود به بازار كار و افزايش آنها راه به جايي نخواهد برد و همچنان شاهد چالش بيكاري و محدوديت هاي مرتبط با اشتغالزايي در كشور خواهيم بود.