پايگاه خبري تحليلي تيتربرتر- تيتر جديدترين و آخرين اخبار ايران و جهان : حقوق‌هايي كه از اجاره يك‌ماه مسكن كمتر است
چهارشنبه، 22 دی 1395 - 10:20 کد خبر:38534
درحالي بانك مركزي هزينه ماهانه يك خانوار را ۲.۹ميليون تومان و ۳۵درصد اين هزينه را مربوط به مسكن اعلام كرده كه با اين حساب هزينه مسكن كارگران ماهانه يك ميليون تومان مي‌شود، براستي كارگراني كه ماهانه يك ميليون درآمد دارند، چه مي خورند و چه مي پوشند؟


سايت خبري تحليلي "تيتربرتر"  TitreBartar.ir 

كارگران كه اغلب قشر متوسط و ضعيف جامعه را تشكيل مي دهند بيان مي‌كنند هزينه هاي معيشتي امسال حداقل 20 درصد بيشتر شده و چالش كسري درآمد آنها افزايش يافته است. بسياري از كارشناسان بازار كار برآورد مي‌كنند كه اگر هزينه يك خانواده 4نفره سال گذشته 2.9 ميليون تومان بوده امسال اين رقم به 3.5 ميليون رسيده است. تأمين معيشت و هزينه هاي زندگي از مهمترين مسائل و چالش هايي است كه خانوارهاي كم درآمد جامعه به صورت مستمر با آن روبرو هستند.
يكي از اصلي ترين گلايه هاي جامعه كارگري عدم برقراري تعادل بين هزينه ها و درآمد است و به اصطلاح دخل و خرج زندگي آنها هماهنگ نيست.
 
بانك مركزي چندي پيش گزارشي از وضعيت درآمد و مصرف خانوار ايراني در سال 94 منتشر كرد كه حاصل آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري در ايران طي سال 94 و با مراجعه به حدود 12 هزار و 700 خانوار نمونه بوده است.
 
بر اساس نتايج اين بررسي متوسط هزينه ناخالص سالانه يك خانوار حدود 352 ميليون و 651 هزار ريال (ماهانه حدود29ميليون و 388 هزارريال) بوده است. هزينه مزبور كه شامل ارزش اجاري خانه شخصي نيز مي باشد، نسبت به سال 93 معادل 7.3 درصد افزايش داشته است.
براساس گزارش بانك مركزي، هزينه ماهيانه يك خانوار 4 نفره شهري در سال 94، 2ميليون و 938هزار تومان بوده، كه اين رقم نسبت به سال 93 بيش از 7درصد افزايش داشته است.
 
از كل هزينه هاي ناخالص خانوار به ترتيب 35 درصد به مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها، 23.6 درصد به خوراكي ها و آشاميدني ها، 10.2 درصد به حمل و نقل، 8.3 درصد به كالاها و خدمات متفرقه، 5.8 درصد به بهداشت و درمان، 4.5 درصد به پوشاك و كفش، 4.1 درصد به لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، 2.1 درصد به هر يك از دو گروه ارتباطات و رستوران و هتل، 2.0 درصد به تفريح و امور فرهنگي، 1.9 درصد به تحصل و 0.3 درصد به دخانيات اختصاص داشته است.
 
اگر بخواهيم مطابق مركز آمار و بانك مركزي محاسبه كنيم، 35 درصد حقوق يك كارگر سهم مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها و 23.6 درصد به خوراكي ها و آشاميدني ها است و اين مسئله به معني اين است كه عمده حقوق كارگران صرف هزينه مسكن و خوراك مي شود.
 
با فرض اينكه هزينه ماهانه يك خانوار 4 نفره در سال جاري هم همان 2 ميليون و 900 هزار تومان سال گذشته باشد، هزينه اجاره مسكن و انرژي هاي مصرفي در مسكن در هر ماه بيش از يك ميليون تومان مي شود كه از حداقل دريافتي بخش زيادي از كارگران بيشتر است و البته بخش عمده اين هزينه مربوط به هزينه اجاره و رهن مسكن است. در حال حاضر در شهر تهران به ندرت مسكن با اجاره زير 500 هزار تومان يافت مي شود، با فرض اينكه بخشي از اجاره به صورت رهن پرداخت شود.
 
همچنين هزينه خوراك و پوشاك يك خانوار كارگري 4 نفره در شهر تهران با معيارهاي بانك مركزي در هر ماه حدود 700 هزار تومان مي شود كه 70 درصد حقوق دريافتي بخش عمده كارگران است.
 
حال با فرض اينكه هزينه مسكن، سوخت و خوراك و پوشاك يك خانواري كارگري كه حداقل دريافتي اش به زور به يك ميليون تومان مي رسد، از يك ميليون و 700 هزار تومان فراتر رفته است، مسئولان پاسخ دهند كه كارگران مابقي هزينه هاي حمل و نقل، بهداشت و درمان، پوشاك، لوازم منزل، تحصيل، تفريح و ده‌ها هزينه ديگر را از كجا تامين كنند؟

 

انتهاي پيام/م

 

 آدرس كانال خبري تيتربرتر:        telegram.me/titrebartar_ir
پست الكترونيكي:

 

   ما را در شبكه هاي اجتماعي دنبال كنيد:

           

منبع: تسنيم